Er zijn 6731 collectie items
Filter op

Eeuw

13e eeuw

14e eeuw

15e eeuw

16e eeuw

17e eeuw

18e eeuw

19e eeuw

20e eeuw

21e eeuw

Groep

Archief

Tekeningen en prenten

Bibliotheek - boeken

Charter

Type

diversen

correspondentie

landschap

personalia

portret

onroerend goed

notariële stukken

charter

anders

genealogie

genre

financiële stukken

gedichten

stamboom

stilleven

nalatenschap

aantekeningen

stadsgezicht

taxatie & boedel

posters

knipsel

veilingen

Hillegom

vroedschap & magistraat

verhandelingen

doop, trouw & begraaf

interieur

oorlog

gastenboek

kunst

tekening

Garde d'honneur

reproductie

testamenten

voogdij

treurspel

tekenkunst

ridderschap

poorterschap

organisatie

onderscheiding

menu

kaart

foto's

chronostica

benoeming

bekendmaking

archeologie

aquarel

Nationale Militie