Er zijn 2770 collectie items
Filter op

Eeuw

20e eeuw

19e eeuw

18e eeuw

17e eeuw

16e eeuw

Groep

Archief

Type

correspondentie

diversen

personalia

onroerend goed

genealogie

notariële stukken

financiële stukken

nalatenschap

aantekeningen

50. anders

Hillegom

taxatie & boedel

doop, trouw & begraaf

vroedschap & magistraat

oorlog

oud

gastenboek

kunst

veilingen

Garde d'honneur

49. correspondentie

testamenten

voogdij

tekeningen

ridderschap

poorterschap

peronalia

organisatie

nieuw

menu

landschap

gedichten

chronostica

benoeming

archeologie

Nationale Militie