Er zijn 3462 collectie items
Filter op

Eeuw

20e eeuw

18e eeuw

19e eeuw

17e eeuw

16e eeuw

Groep

Archief

Bibliotheek

Beeldende kunst

Type

correspondentie

diversen

personalia

onroerend goed

genealogie

notariële stukken

anders

financiële stukken

nalatenschap

aantekeningen

57. veilingen

Hillegom

taxatie & boedel

55. charters

doop, trouw & begraaf

vroedschap & magistraat

oud

oorlog

gastenboek

portret

kunst

gedichten

veilingen

Garde d'honneur

testamenten

voogdij

tekeningen

ridderschap

poorterschap

peronalia

organisatie

nieuw

menu

landschap

foto's

chronostica

charters

charter

benoeming

archeologie

Nationale Militie