Er zijn 3053 collectie items
Filter op

Eeuw

20e eeuw

19e eeuw

18e eeuw

17e eeuw

16e eeuw

Groep

Archief

Type

correspondentie

diversen

personalia

onroerend goed

genealogie

notariële stukken

financiële stukken

anders

nalatenschap

aantekeningen

57. veilingen

Hillegom

taxatie & boedel

doop, trouw & begraaf

vroedschap & magistraat

oorlog

oud

gastenboek

kunst

gedichten

veilingen

Garde d'honneur

testamenten

voogdij

tekeningen

ridderschap

portret

poorterschap

peronalia

organisatie

nieuw

menu

landschap

chronostica

charter

benoeming

archeologie

Nationale Militie